Cyklostezka Koleje získala evropské ocenění

Brno (19. října 2015) – Evropská asociace zelených stezek – Greenways zastoupená v ČR Nadací Partnerství ve spolupráci s hostitelským belgickým regionem Valonsko ocenila 16. října 2015 v belgickém Namur vítěze již 7. ročníku cen pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways 2015. BANNER_maxim popis
Ocenění si odvezla i drážní stezka Koleje z Novojičínska. Oficiálního vyhlášení, které se konalo jako součást oslav 20. výročí vzniku drážních stezek ve Valonsku, se účastnil a cenu zástupcům svazku obcí předal i viceprezident Evropské asociace Greenways, Daniel Mourek z Nadace Partnerství.

Poprvé byla evropská cena udělena v roce 2003. Z našeho regionu již byl v minulosti oceněn systém městských zelených stezek – greenways v Plzni, cyklostezka Koleje je ale první oceněnou drážní stezkou z ČR. Celkem se letos do této mezinárodní soutěže přihlásilo 21 stezek z 9 zemí a spolu s novojičínskou stezkou byly oceněny i drážní stezky Severní dráha z německého Wuppertalu a španělská Vias Verdes Plazaola.

BANNER_boty popisZa ČR byly letos nominovány dva projekty, kromě drážní stezky koleje i česko-rakouská drážní stezka ze Slavonic do rakouského Dobersberg. Součástí oslav byla i konference o síti RAVEL (Réseau Autonome de Voies Lentes) a drážních stezkách a exkurze po greenways v okolí Namur. Projekt RAVEL byl realizován jako součást rekultivace uhelných dolů a těžkého průmysl v Belgii.
„Valonsko investovalo za posledních 20 let do 2.000 km dlouhé sítě stezek, které jsou určeny výhradně pro uživatele bezmotorové dopravy na 140 milionů EUR, dalších 32 milionů EUR chce investovat v příštích pěti letech. Tato síť greenways, která zahrnuje i páteřní cyklotrasy EuroVelo 3 a 5, stezku podél řeky Meuse a 125 km dlouhou drážní stezku Vennbahn je dobrou inspirací i pro Česko“ poznamenává Daniel Mourek z Nadace Partnerství. Projekt RAVEL podporují i belgické dráhy SNCB spolu s historickými železnicemi a drezínami na lidský pohon.


Novojičínská cyklostezka Koleje je téměř 10 km dlouhá cyklotrasa propojující obce Nový Jičín, Životice, Hodslavice, Mořkov, Hostašovice a byla realizována Svazkem obcí Cyklostezka Nový Jičín – Hostašovice v roce 2014 na bývalé trati, zničené povodněmi v roce 2009. Drážní stezka má asfaltový povrch a je vybavena mapami a odpočívkami. Rozpočet projektu činil 30 milionů korun a náklady vybudování cyklostezky hradila z velké části dotace Evropské unie, Regionálního operačního programu Moravskoslezsko.
Více informací o ceně a greenways v Česku na www.greenways.cz a v Evropě www.aevv-egwa.org.

BANNER_trikomanie popisO evropské ceně pro nejlepší projekty greenways 2015 (European Greenways Award)
Evropská asociace zelených stezek – Greenways EGWA spolu s partnerským regionem Valonsko dne 16. října 2015 vyhlásila vítěze již 7. ročníku cen pro nejlepší Evropské zelené stezky – Greenways v belgickém Namur. Celkem bylo leros oceněno 6 stezek z Česka, Španělska, Německa, Belgie a Velké Británie v kategorii pro nejlepší technické řešení a nejinovativnější iniciativy na greenways. Speciální cenu Best Outdoor Tourism product získala série maratonů na španělských drážních stezkách Vias Verdes.

Podmínky účasti

Účast v evropské ceně pro nejlepší evropské zelené stezky – greenways za rok 2015 se váže na splnění následujících podmínek:
Evropská definice Greenways dle EGWA
„Greenways jsou trasy či komunikace, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci, vyčleněné výhradně pro uživatele bezmotorové dopravy. Tyto stezky mají splňovat nároky na šířku, stoupání a povrch, tak aby byly pohodlné a bezpečné pro jejich uživatele. Evropské zelené stezky – Greenways jsou ve většině případů budovány na opuštěných železnicích či podél kanálů a řek “(deklarace z Lille, 12.9. 2000).
Kategorie pro oceněné greenwaysBANNER_bike popis

  1. Nejlepší řešení greenways – Excellence awards
    V této kategorii byly uděleny 1.,2. a 3. cena pro nejlepší řešení greenways, tzn. těch stezek, které prokáží nejkvalitnější charakteristiky a které budou demonstrovat zvláště silné stránky dle hodnocení výběrové komise a zároveň dostatečně silnou popularitu mezi uživateli.
  2. Nejinovativnější akce na greenways – Exemplary initiatives
    V této kategorii byly uděleny 1.,2. a 3. cena pro nejlepší aktivity na greenways co do vybavení, managementu a údržby stezek, doplňkových aktivit a akcí na greenways dle deklarace v Lille.

 

logo popis

Autor: Zdeňka Prokopová / Nadace Partnerství

Zdroj: Cykloserver.czRSS channel 

– článek byl přijat prostřednictvím webové čtečky RSS kanálu – s laskavým svolením redakce Cykloserver.cz.

Obsah článku není nikterak modifikován.

You may also like...