Feráty a bouldering štěpí Český horolezecký svaz

Ve vrcholném vedení Českého horolezeckého svazu se bojuje o feráty a bouldering. Centrální vrcholová komise odmítá začlenění ferátistů do struktur svazu a zároveň nechce zastupovat bouldering při jednání s orgány ochrany přírody. Znovu to připomenula Výkonnému výboru, který naopak podniká kroky k integraci těchto dvou lezeckých odvětví do struktur ČHS.

Výkonný výbor je statutárním orgánem, který řídí ČHS v období mezi valnými hromadami. Má 7 členů, kteří jsou voleni valnou hromadou na tři roky. Pracuje ve složení Jan Bloudek (předseda), Šimon Budský a Petr Resch (místopředsedové), Karel Berndt, Radan Keil, Andrzej Kurowski.

Feráty a bouldering štěpí Český horolezecký svaz

Feráta Vodní brána nad Jizerou u Semil.

Autor snímku Vladimír Weiss – weiss.photoshelter.com

Centrální vrcholová komise podporuje a koordinuje všechny horolezecké aktivity. V regionech do její působnosti spadají oblastní vrcholové komise. Jednotlivé lezecké oblasti mají na starosti správci. Jejich práce se týká především údržby skal, jištění a ochrany přírody. Předsedou je Karel Berndt a členové jsou předsedové všech osmnácti oblastních komisí.

Ferátisty a bouderisty se zabývají klíčové pasáže zápisu z jednání Centrální vrcholové komise Českého horolezeckého svazu.

Problematika ferratistů

Předseda CVK shrnul jednotlivé události týkající se této problematiky od minulé schůze CVK doposud. Konstatoval, že výkonný výbor dle svého zápisu ze dne 7.1.2016 neinicioval do této chvíle diskuzi s CVK o případných variantách řešení. K této problematice se vedla živá diskuze, na jejímž závěru se přítomní jednomyslně shodli na následujícím stanovisku – CVK trvá na svém odmítavém stanovisku k začlenění ferratistů do struktur ČHS. Současně vyzývá výkonný výbor, aby zanechal svých aktivit směřujících k začlenění feratistů do ČHS a k propagaci této turistické disciplíny.

Bouldering

Předseda OVK Labské pískovce J. Pleticha informoval o problémech s boulderingem ve své oblasti a v zastoupení i v OVK Jizerské a Lužické hory a konstatoval, že nechtějí v jednání s OP zastupovat boulderisty, nabízejí jim spolupráci. Předseda CVK ocitoval stanovisko nepřítomného M. Rottenborna za OVK Západní Čechy. K tomuto problému se opět vedla diskuse po které CVK dospěla k jednohlasnému závěru – zástupci OVK mají problém s nechutí boulderistů začlenit se do činnosti OVK a stávající představitelé OVK nejsou většinově schopni podchytit všechny aspekty této lezecké discipliny. Nemohou proto bez jejich součinnosti hájit jejich zájmy v jednání s OP. Proto CVK žádá VV, aby vyzval boulderisty k zapojení se do činností jednotlivých OVK.

Autor: Jeník Pleticha

Zdroj: Horydoly.czRSS channel 

– článek byl přijat prostřednictvím webové čtečky (RSS Autopilot) RSS kanálu nebo dle dohody – s laskavým svolením redakce Horydoly.cz.

Obsah článku není nikterak modifikován.

You may also like...