Horská služba ČR

Horská služba České republiky jako samostatný právní subjekt je občanským sdružením založeným podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů. Výkon činnosti Horské služby se organizuje především v rámci oblastí, kterými jsou Šumava, Krušné hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Jeseníky a Beskydy.

Poslání a úkoly

Horská služba ČR při výkonu své činnosti zejména:

 • organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu,
 • poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných,
 • vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor,
 • zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS,
 • provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení,

 

 • spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně-bezpečnostních materiálů,
 • informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách,
 • spolupracuje s orgány veřejné správy, ochrany přírody a životního prostředí a jinými orgány a organizacemi,
 • sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin úrazů na horách, navrhuje a doporučuje opatření k jejímu snížení,
 • provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a domech HS,
 • provádí lavinová pozorování,
 • připravuje a školí své členy a čekatele,
 • spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

Desatero zásad bezpečného chování při pohybu v horském terénu

1. Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky). Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.

2. S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.

3. Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu. Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.

4. Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.

5. Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.

6. Nepohybovat se mimo značené cesty.

7. Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.

8. Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu.
Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.

9. Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.

10. Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

header_logo_hscr

 

Kontakty

Sídlo společnosti

Horská služba ČR, o.p.s.

543 51 Špindlerův Mlýn 260

IČO: 27467759

DIČ:CZ27467759

T: 499 433 230

Administrativní centrum

Horská služba ČR, o.p.s.

Ekonomické centrum

Za potokem 46/4

106 00 Praha 10

T/F: +420 272 658 553

Horská služba Beskydy

Dům HS
Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí

Náčelník: Ing. Radim Pavlica, +420 606 769 011

E: hsbeskydy@horskasluzba.cz

T: +420 558 677 393, +420 597 431 700, +420 597 431 701

F: +420 558 677 393

Horská služba Jeseníky

Dům HS
Červenohorské sedlo, Domašov 76, 790 85 Domašov

Náčelník: Michal Klimeš, +420 606 722 352

E: hsjeseniky@horskasluzba.cz

T: +420 601 302 611

Horská služba Jizerské hory

Dům HS
Bedřichov č. p. 277, 46812 Bedřichov

Náčelník: René Mašín, +420 602 774 103

E: hsjizerskehory@horskasluzba.cz

T: +420 483 380 073

F: +420 483 380 204

Horská služba Krkonoše

Dům HS
Špindlerův Mlýn č. p. 260, 54351 Špindlerův Mlýn

Náčelník: Adolf Klepš, +420 606 157 924

E: hskrkonose@horskasluzba.cz

T: +420 499 433 230 (239)

F: +420 499 433 230 (239)

Horská služba Krušné hory

Dům HS
Boží Dar 204, PSČ 362 62

Náčelník: Miroslav Güttner, +420 720 510 603

E: hskrusnehory@horskasluzba.cz

T: +420 353 815 140

F: +420 353 815 140

Horská služba Orlické hory

Dům HS
Deštné v Orlických horách 450, 517 91

Náčelník: Josef Hepnar, +420 606 725 102

E: hepnar@horskasluzba.cz

Horská služba Šumava

Dům HS
Špičák 56, 340 04 Železná Ruda

Náčelník: Michal Janďura, +420 606 528 243

E: hssumava@horskasluzba.cz

T: +420 376 397 273

F: +420 376 397 100

You may also like...