Kam nelézt 2016

Brdy

Na začátku letošního roku vznikla nová Chráněná krajinná oblast Brdy, na jejímž území se nachází několik horolezeckých terénů, z nichž k nejznámnějším patří Mrtnická skála, Klobouček a Jindřichova skála. Tyto a další skály nebyly v minulosti přístupné, neboť se nacházely na území vojenského újezdu. Situace se nezměnila a provozovat horolezectví zde legálně zatím nelze. „Dosud nebyly vyznačeny horolezecké terény, tak jak to vyžaduje nařízení vlády č. 292/2015 Sb., prostřednictvím kterého byla CHKO vyhlášena,“ uvádí Český horolezecký svaz ve své tiskové zprávě.

Kam nelézt 2016

Klobouček, nástupové převisky v levé části.

Autor snímku Kuba Turek

 

„Prosíme, abyste zákaz lezení respektovali. Se správou CHKO jsme v kontaktu a o vyznačení horolezeckých terénů, tj. o povolení lezení jednáme, ale situace je komplikována tím, že hlavní slovo v této věci má vlastník pozemků, tedy Ministerstvo obrany a jeho organizace, které na pozemcích hospodaří (především Vojenské lesy a statky ČR). Proces vyjednávání bude pravděpodobně dlouhý.“

Klobouček. Skály v Brdech.

10. března

Labské pískovce

V oblasti Labských pískovců jsou od 1. března dočasné uzavírky kvůli hnízdění čápa černého a sokola stěhovavého. Uzavírky jsou označeny páskami a informačními cedulemi. Uzavírky platí:

Labské údolí, Levý břeh: Citadela, Ústecká věž, Kyklop od 1.3. do 30.6.
Labské údolí, Pravý břeh: Dodržovat uzavírku dle výjimky pro lezení na Pravém břehu od 1.1. do 1.7.
Suchá Kamenice a Růžové hřebeny: od Golema k masívu Růžová vyhlídka od 1.3. do 30.6.
Bělá: Faraon, Velká věž, Bělská jehla, Brána od 1.3. do 30.6.
Modřín: okolí Rajské věže od 1.3. do 30.6.
Ostrov: okolí věže Obr od 1.3. do 30.6.
Vrcholová komise ČHS Labské pískovce upozorňuje, že je třeba dodržovat uzavírky v Českém Švýcarsku – Hřensko, Soutěsky, Vysoká Lípa, Tokán, Jetřichovice, Kyjovské údolí, Brtníky.

Sokol stěhovavý.

Autor: Kuba Turek

Zdroj: Horydoly.cz – RSS channel 

– článek byl přijat prostřednictvím webové čtečky (RSS Autopilot) RSS kanálu nebo dle dohody – s laskavým svolením redakce Horydoly.cz.

Obsah článku není nikterak modifikován.

You may also like...