Okolí Rovenska pod Troskami: Z Rovenska na Trosky

Okružní trasa vedoucí z Rovenska pod Troskami krásnou oblastí Boreckých skal. Jedná se o nenáročný výlet v délce 9 km.

ROVENSKO P. TR. Borecké skály, Čechova vyhlídka(1,5 km) – Borek (2,5 km) Trosky (5 km) – Ktová, žst.(7,5 km) ROVENSKO P. TR. (8,5 km)

BANNER_maxim popisROVENSKO POD TROSKAMI – leží v centrální oblasti Českého ráje na soutoku potoků Veselky a Václavky, mezi hradem Trosky a horou Kozákov. Poprvé je zmiňováno r. 1371. Dominantní budovou rovenského náměstí je novorenesanční radnice. Dochovalo se zde několik historických památek – největší pamětihodností města je dřevěná zvonice u kostela sv. Václava. Pochází z roku 1630 a stojí na místě původní zvonice, která vyhořela na počátku třicetileté války. Nynější zvonice stojí na osmibokém základě, pod šindelovou střechou jsou tři zvony, unikátní tím, že jsou v klidu obráceny srdcem vzhůru a uvádějí se do pohybu šlapáním. Jsou označovány jako rebelantské – daly signál k povstání selského lidu proti útlaku církve a šlechty v období násilné rekatolizace. Kostel sv. Václava má gotickou klenbu, renesanční křtitelnici z r. 1575 a barokní oltářní obraz sv. Václava od V. V. Rainera. Cenné jsou i roubené chaloupky ve městě a sousoší „Rozhovor“ od prof. Josefa Drahoňovského uprostřed náměstí.

Blízký Kozákov je znám výskytem polodrahokamů, zejména achátů a ametystů. Již za Karla IV. zde započala tradice broušení drahých kamenů a českých granátů. Pověst vypráví, že místní obyvatelstvo naučili brousit drahé kameny první brusiči, kteří přišli z Itálie.

V rovenském parku je busta Svatopluka Čecha vytvořená B. Suchardou v r. 1913. Básník Svatopluk Čech zde často pobýval a rád se toulal po okolí. Zdejší krajina mu učarovala. Napsal báseň o Troskách, kterou koncipoval jako rozhovor mezi věžemi Pannou a Babou. Básníkovo jméno nese i jedna ze skalních vyhlídek v Boreckých skalách nad Rovenskem. Za druhé světové války v r. 1943 se zde na místní plovárně skrývali výsadkáři. Hrozilo, že obyvatelstvo bude vyhlazeno a Rovensko zlikvidováno německou armádou. Pamětní deska na budově radnice připomíná čin dvou statečných parašutistů Fr. Závorky a L. Jasínka, kteří obětovali své životy, aby zachránili v r. 1943 Rovensko před vyhlazením. Ve městě je Městské muzeum a sezónní IC.

BANNER_parfums popisBORECKÉ SKÁLY – malé pískovcové skalní město, 1 km Z od Rovenska pod Troskami okolo výšiny Bor (360 m n.m), pokryté borovými lesy. Je pozoruhodné neobvykle strukturovanými skalními stěnami vysokými 20 až 50 m, s množstvím převisů a skalních oken. Přírodní památkou byly vyhlášeny v roce 1985. Z vyhlídky Svatopluka Čecha je pěkný výhled na hrad Trosky.

TROSKY – zřícenina gotického hradu, který postavil na dvou vypreparovaných čedičových sopouších čedičového suku Čeněk z Vartenberka v letech 1380–90. Vyšší věž se nazývá Panna (59 m) a nižší Baba (49 m), hřeben mezi nimi byl původně zastavěn obytnými budovami. V období husitských válek byl několik let obsazen loupežníky a za třicetileté války zcela zpustl. Vystoupit lze na vyhlídkovou věž z 19. stol. a po schodišti i na věž Babu. Trosky poskytují nejen nádherný kruhový rozhled na Český ráj, ale poskytují pohled i na blízké (uzavřené) skalní město Apolena a sousední jizvu v krajině – obří důl na sklářský písek. Trosky jsou dominantou a jedním ze symbolů Českého ráje.

Příloha

logo popis

Zdroj: cesky-raj.infoRSS channel 

– článek byl přijat prostřednictvím webové čtečky RSS kanálu nebo dle dohody – s laskavým svolením redakce cesky-raj.info.

Obsah článku není nikterak modifikován.

You may also like...