Přehled cyklistických tras – Ostravsko – TRASA B

Krmelín – Stará Bělá – Zábřeh – Vítkovice – sídliště Fifejdy; Přívoz – Muglinov

Zprovozněný úsek trasy B začíná za hranicí Ostravy v centru Krmelína na křižovatce u kulturního domu. Trasa pokračuje po ulicích Kostelní a Zahradnická k stezce pro chodce a cyklisty k silnici I/58 (ul. Staroveská). Tuto silnici trasa kříží a po ul. U Paleska pokračuje podél lesa směrem severním až na hranici Staré Bělé, odkud vede poli k ul. Gregárkově, Hliněné a Ječmínkově. Trasa pak pokračuje podél ul. Blanické ke koupališti a dále po ul. Na Zámčiskách do Bělského lesa. Z lesa trasa vychází na křižovatce ulic Čujkovova a kpt. Vajdy a po posledně jmenované ulici vede k ul. Pavlovově. Trasa míří po lávce přes ul. Rudnou a dále po ul. Jugoslávské a Rottrově k podchodu pod ul. Plzeňskou a po ul. Starobělské k ČEZ aréně. Z ul. Závodní trasa míří po ul. Sovově, Ruské, Mečnikovově a Syllabově k Romovce. Další pokračování přes Vítkovice vede ulicemi U Cementárny, Štramberská, Pohraniční a 1. Máje. Na této ulici trasa vchází do městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, po ul. Průmyslové, po nové stezce podél ul. Železárenské a po ul. Na Jízdárně míří trasa ke Krajskému úřadu. Trasa vchází do sadu dr. M. Horákové a po ul.Varenské a Sládkově míří k dočasnému ukončení na sídlišti Fifejdy. Po krátkém přerušení kolem školy na ul. gen. Píky /bude dobudováno v roce 2016/ trasa pokračuje piktogramovým koridorem po vozovce a nově vybudovanou stezkou překračuje ul. gen. Píky a dočasně je ukončena v křižovatce s ul. Lechowiczovou.

Poznámka:
Krátký úsek trasy B je zprovozněn též v Přívoze od sadu B. Němcové (po ul. Gebauerovu, kde trasa kříží ul. Muglinovskou) a pokračuje podél Komenského sadů směrem na Muglinov.

 Nebezpečná místa

  • zpomalovací hrby u ul.Muglinovské
  • křížení se silnicí I/58 v Krmelíně
  • křížení s ul. 28. října u krajského úřadu

 Mapa trasy

Výškový profil

profil trasa B

 Navazující trasy

Trasa A
Stará Bělá – Výškovice – Zábřeh – Bělský Les – Dubina – Hrabůvka – Hrabová – Kunčice;  Jistebník – Polanka nad Odrou; Moravská Ostrava – Slezská Ostrava
Trasa C
Hrabová – Hrabůvka – Vítkovice; Mar. Hory, Kaufland – Mar. Hory, radnice
Trasa E
Hrabová – Vítkovice – Slezská Ostrava – centrum – Muglinov – Hrušov – Vrbice
Trasa F
Centrum – Slezská Ostrava – sídliště Muglinov – Heřmanice; Nová Ves – Hulváky – Mar. Hory
Trasa H
Hrabová – Nová Bělá – Stará Bělá – Krmelín
Trasa I
Polanka nad Odrou – Stará Bělá; Bělský Les – Hrabůvka – nádraží Vítkovice
Trasa J
Slezská Ostrava – Radvanice – Bartovice – Šenov, Koblov – Hrušov – Muglinov – centrum
Trasa M
Centrum – Mariánské Hory; Poruba – Plesná; Poruba – Svinov – Dubí – Nová Ves; Michálkovice – Rychvald
Trasa O
Petřkovice, Přívoz
Trasa P
Hrabová – Hrabová,statek; Vítkovice – Moravská Ostrava; Lhotka – Bobrovníky; Hrabová, prům. zóna
Trasa U
Dubina – Interspar; Zábřeh, vodárna – Odra; Krmelín – Nová Bělá; Hrabová, prům. zóna

Ukázky z trasy

Zdroj: Ostrava.czRSS channel 

– článek byl přijat prostřednictvím webové čtečky (RSS Autopilot) RSS kanálu nebo dle dohody – s laskavým svolením redakce Ostrava.cz.

Obsah článku není nikterak modifikován.

You may also like...