Statistika: Strmý nárůst úrazů ve všech horských oblastech

Nejčastějším zraněním bylo v daném období poranění kloubu. I u zlomených končetin zaznamenala HS nárůst na skoro dva tisíce případů. U 312 zásahů museli záchranáři řešit bezvědomí a ve 36 případech musel lékař dokonce konstatovat smrt. „Na nehodách se nejvíce podílelo lyžování a snowboarding v zimě. V celkovém počtu 5.268 výjezdů jsme řešili 6.325 nejrůznějších zranění, u řady zásahů jsme museli ošetřit víc lidí nebo mnohočetná poranění.
V letním období pak vedla pěší turistika, cyklistika a k tomu dříve neuvěřitelných 109 zranění při jízdě na koloběžce,“
doplnil Jiří Brožek. Ve sto pěti případech pak do hor musel letět pro těžce zraněné i vrtulník. Podle oblasti pak nejvíc zásahů provedla Horská služba v Krkonoších, ale i v ostatních oblastech se počet pohybuje kolem dříve obvykle nedosaženého čísla 1.000 zásahů HS v každém pohoří.

Vzhledem k těmto varujícím číslům Horská služba apeluje na dodržování všech bezpečnostních pravidel pro pohyb v horském terénu. „Například mnoho cyklistů stále podceňuje používání ochranné přilby. To považujeme za nutné nejen v zimě u lyžařů, ale i v letních měsících u všech, kteří se pohybují v náročném terénu na horském kole. Vytvořili jsme proto kromě Desatera rad pro pohyb na sjezdovkách i Desatero rad pro bezpečný pohyb na kole v horském prostředí, které cyklisté najdou na našich webových stránkách,“ řekl Jiří Brožek. Doplnil, že HS klade silný důraz i na prevenci úrazů a účastní se během letní i zimní sezóny mnoha veřejných akcí. Na nich seznamuje návštěvníky hor se základy zdravotnické pomoci a zásadami bezpečné turistiky.

Bližší informace: Jiří Brožek, náčelník Horské služby České republiky, GSM: 724 102 247, nebo Tiskový servis HSČR, GSM: 606 630 593, e-mail: tisk@hscr.cz

Autor: Radek Zeman

Zdroj: Horskasluzba.cz

Obsah článku není nikterak modifikován.

You may also like...