TOP10 – NEJKRÁSNĚJŠÍ ČESKÉ HRADY

 Bez českých hradů si neumíme naši historii představit. Na hradech a tvrzích Čech a Moravy se odehrály zásadní události české historie, které určovaly vývoj našeho státu od počátku až do dnešní doby. V tomto žebříčku vás chceme upozornit na některé významné a nádherné hrady, které určitě stojí za to navštívit, a to nejen z důvodu zájmu o historii, ale také z důvodu vidět krásnou přírodu, neboť většina těchto hradů se nachází v přírodních rezervacích, uprostřed lesů nebo nad protékající řekou.

TOP10 ŠVIHOV

hrad Švihov

Hrad Švihov je gotický vodní hrad, který se nachází na Klatovsku. Je to jeden z nejmladších českých hradů, který byl vystavěn v letech 1480-1489. Ve středověku měl být hrad pobořen na příkaz habsburského císaře Ferdinanda III., ale naštěstí k tomu nikdy nedošlo. Hrad je tvořen dvěma obytnými paláci, pětipatrovou vstupní věží a hradní kaplí. Kolem hradu jsou 2 vodní příkopy. V prostorách hradu se zachovaly cenné nástěnné malby ze 16. století. Pro veřejnost jsou na hradě zřízeny dva prohlídkové okruhy – vlastní hrad a hradní kuchyně. Hrad je také využíván filmaři – točila se zde slavná pohádka Tři oříšky pro Popelku.

TOP9 ČESKÝ ŠTERNBERK

hrad Český Šternberk

Tento hrad patří k našim nejhodnotnějším a zároveň nejstarším českým hradům. Stojí na skále nad řekou Sázavou, nedaleko od města Vlašimi. Název  hradu je odvozen od znaku rodu Divišoviců – zlaté hvězdy (německy hvězda = stern). Hrad byl původně obranné středověké sídlo. Uchovala se válcovitá věž a zbytky opevnění hlavního paláce.

Při prohlídce návštěvník uvidí nádvoří, vnější část opevnění a v interiéru se setkáte s rodinnými sbírkami nábytku, obrazů a uměleckých řemesel. Během léta lze vidět sokolníky s cvičenými sokoly a další akce. Natočily se zde různé filmy a také seriál Arabela.

TOP8 KOKOŘÍN

hrad Kokořín

Hrad se vypíná v pískovcových skalách kokořínského dolu, 10 kilometrů od Mělníka. Původní stavba hradu vznikla během 13. století. V průběhu doby se však hrad měnil v zříceninu a k záchraně došlo až na začátku 20. století, kdy došlo ke stavebním úpravám. Dominantu tvoří 38 metrů vysoká věž. Hrad nabízí dvě prohlídkové trasy. Návštěvníci si mohou prohlédnout starý palác, ochozy a především hradní věž. Hrad zajímal mnoho umělců, například malíře Antonína Mánesa nebo Josefa Navrátila. Hrad navštívil i K. H. Mácha, který zde stvořil dílo Cikáni. Okolí hradu je velmi přitažlivé, tvoří jej zejména sklaní útvary, divoká kaňonovitá údolí a historické památky. Celá tato oblast se nazývá Chráněná krajinná oblast Kokořínsko.

TOP7 KOST

hrad Kost

Hrad Kost je mohutný středověký hrad, který leží v Českém ráji nedaleko města Sobotky. Byl postaven ve 13. století Benešem z Vartenberka. Největší rozkvět zažil v 15. století, pak byl několikrát stavebně upravován. Při prohlídce se turisté mohou seznámit s nádvořím, kaplí a hradními paláci. Hrad má výraznou věž, která nese název Bílá. Na hradě je spousta historických zbraní, archeologických nálezů a je zde také středověká mučírna, která skrývá velké množství nástrojů k mučení. Dle pověsti se jmenuje Kost proto, že nebyl dobyt víc než jednou, protože byl tvrdý jako kost. Zajímavostí je, že nebyl postaven na kopci jako většina hradů, ale v údolí na pískovcovém ostrohu.

TOP6 PERNŠTEJN

hrad Pernštejn

Hrad Pernštejn je jeden z nejnavštěvovanějších moravských hradů. Stojí na vysoké skále a při vstupu do něj na vás dýchne středověká atmosféra. Za celou svou existenci nebyl nikdy dobyt. Byl postaven v polovině 13. století a stojí na okraji Českomoravské vrchoviny. Stavba pánů z Pernštejna byla několikrát přestavována a především rozšiřována.

Za třicetileté války jej neúspěšně dobývali Švédové. Pro turisty je kromě hradního paláce přístupná i temná hladomorna a honosná hradní kaple. Zajímavostí je i soubor nápisů ze 16. století na stěnách palácových interiérů. Okolo hradu jsou vybudovány naučné stezky, na kterých se dozví turisté mnoho napínavého o správě a okolí hradu.

TOP5 BUCHLOV

hrad Buchlov

Hrad Buchlov je vyhlášen národní kulturní památkou a nachází se na východní Moravě nedaleko Uherského Hradiště. Byl postaven jako většina hradů v 1. polovině 13. století. Byl založen jako strategicky obranná pevnost a jako středisko se soudní pravomocí. Hrad byl v trvalém majetku krále až do 16. století, poté  byl v držení různých moravských pánů. Od roku 1751 zůstal trvale neobydlen, ale zásluhou posledních majitelů nechátral. Hradu patřila silná pravomoc soudit a trestat lesní pytláctví, nedovolené lovení ryb a další přečiny a zločiny. Hradu vévodí vysoká věž s vyhlídkovou plochou. Na hradě jsou také zajímavé přírodovědné a egyptologické sbírky, nejzajímavější exponát je egyptská mumie ze 3. století před Kristem. Nedaleko hradu je možno navštívit hrobku majitelů v kapli Svaté Barbory. Natáčely se zde různé filmy, například pohádka O statečném kováři.

TOP4 BOUZOV

hrad Bouzov

Státní hrad Bouzov patří k nejromantičtějším hradům v celé České republice. Stojí na kopci v severovýchodním výběžku Drahanské vrchoviny. Jeho současná podoba vznikla díky přestavbám od gotiky až po 19. století. Hrad si vysloužil přezdívku “pohádkový”, nejen pro krásný vzhled, ale i pro skutečnost, že se zde natáčela řada pohádek. Nejznámější je snad O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Při návštěvě hradu mohou turisté vidět bohatě zdobené interiéry, 2 padací mosty a padací mříže. Na nádvoří je nádherná kašna, která skrývá hlubokou studnu. Hrad od roku 1696 až do roku 1939 patřil Řádu německých rytířů a za 2. světové války jej zabrali nacisté a sloužil jako skladiště zabavovaného majetku. V blízkosti hradu se nachází vesnice Javoříčko, které byla vypálena nacisty a jsou zde i známé jeskyně.

TOP3 KŘIVOKLÁT

hrad Křivoklát

Hrad Křivoklát je jeden z nejvýznamnějších českých hradů. Nachází se ve středních Čechách a ve středověku byl využíván jako lovecký hrad českých králů. Hrad vznikl ve 13. století na místě staršího hradu. Přestavěl jej a rozšířil Přemysl Otakar I. a pobývali na něm Eliška Přemyslovna, Karel IV. i jeho syn Václav IV.. Do nynější podoby byl přestavěn králem Vladislavem II. Jagelonským v 15. století. Protože to byl hrad lovecký, nachází se zde expozice zaměřená na lov, dále bohatá knihovna, zajímavé archeologické nálezy a také památky z cestování po Orientu.

Hrad je položen v nádherné krajině a obklopen krásnými hlubokými lesy. Kolem podhradí je několik naučných stezek, které seznámí návštěvníky s historií hradu a přírodou kolem něj. Na Křívoklátě se natáčely známe pohádky a filmy, jako například Tři veteráni, Jak se budí princezny a další.

TOP2 KARLŠTEJN

hrad Karlštejn

Hrad Karlštejn zaujímá mezi českými hrady zcela výjimečné postavení. Byl založen nejslavnějším českým králem a římským císařem Karlem IV. v roce 1348. Byl určen jako místo pro uložení královských pokladů. V průběhu doby byl několikrát stavebně upravován a dnešní vzhled získal při poslední stavební úpravě na konci 19. století. Nejkrásnějším prostorem na hradě je kaple svatého Kříže, ve které byly uloženy právě korunovační klenoty. Hrad turistům nabízí, kromě kaple, také soukromé a reprezentační místnosti Karla IV., jako například hradní Klenotnici, Pokladnici nebo Rytířský sál. Přístupná je také Velká věž, odkud je nádherný výhled po kraji. V kapli svatého Kříže se nachází unikátní soubor obrazů Mistra Theodorika. Hrad se nachází v národní přírodní rezervaci Karlštejn.

TOP1 PRAŽSKÝ HRAD

Pražský hrad

Pražský hrad je nejvýznamnější český hrad a v našem žebříčku zaujímá právem 1. místo. Stojí na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Od 9. století býval sídlem českých knížat, králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Je to jeden z největších hradních komplexů na světě. Součástí hradu je chrám svatého Víta, kde jsou uložený ostatky českých králů a české korunovační klenoty. Návštěvníci mohou na Pražském hradě navštívit starý královský palác, baziliku Svatého Jiří, Zlatou uličku, Obrazárnu, Rožmberský palác a také věž Daliborku. V létě je možno vidět i Jelení příkop, Jižní zahrady a Královskou zahradu. Z prostor hradu se nabízí také nádherné výhledy na Prahu. Návštěva Pražského hradu zanechá v každém hluboký kulturní zážitek a nezapomenutelné dojmy.

You may also like...